Simulaatiopeli

LIIKETOIMINTAPROSESSIEN SIMULOINTI MUUTOKSEN IMPLEMENTOINNIN TUKENA

Prosessisimulaatio on muutosjohtamisen ja toimintaprosessien kehittämismenetelmä

  • Simulaatio visualisoi prosessin etenemisen ja työvaiheiden keskinäisen riippuvuuden
  • havainnollistaan tiedon ja materiaalin kulkua työprosessissa
  • Simulaatio on yhdessä tehty läpivalaisu käsiteltävästä prosessista, jossa eri sidosryhmät saadaan saman pöydän ääreen

Menetelmän onnistumisen varmistaa

  • Simulaatio on suunniteltu hyvin etukäteen, jotta saavutetaan luottamus ja avoin keskusteluilmapiiri
  • Fasilitointi ja prosessin käsittely perustuu faktaan ja aitoihin caseihin
  • Prosessin kulusta kertovat työvaiheita suorittavat henkilöt. Henkilöstö osallistuu laajasti keskusteluun.

Prosessisimulaation tulos

  • Osallistujille syntyy yhteinen ymmärrys prosessista ja sen kehittämiskohteista
  • Osallistujat tuottavat suuren määrän huomioita ja kehittämisehdotuksia prosessin liittyen.
  • Prosessin jatkokehittäminen helpottuu ja nopeutuu huomattavasti