Muutosprojektit

STRATEGIAN JA MUUTOSTEN IMPLEMENTOINTI

 • Resursointi, organisointi ja aikataulutus
 • Mittarit, viestintä, osallistaminen ja arviointi
 • Yhteisen ymmärryksen synnyttäminen, muutosten vienti arkeen
 • Muutosvalmennusta henkilöstölle
 • Muutosprojektien vetäminen, vastuullinen projektipäällikkyys muutos- ja kehityshankkeissa
 • Johdon ja esimiesten tuki, , johtamisjärjestelmän kehittäminen
 • Tavoiteltujen tulosten saavuttaminen käytännön tasolla

PROSESSIEN SIMULOINTI JA KEHITTÄMINEN

 • Simulaatiot analysoinnin ja kehittämisen tukena
 • Prosessien kuvaaminen ja arviointi
 • Läpimenoaikojen nopeuttaminen ja toiminnan yksinkertaistaminen
 • Muutostarpeiden kirkastaminen
 • Kokonaisuuden optimointi
 • Joustavuus ja ketteryys, Lean- filosofia, massaräätälöinti, 5 S.