Kompetenssipeli

kompetenssipelilauta

Kompetenssipelin pelimekaniikka poikkeaa oleellisesti Muutostaidon aikaisemmista peleistä sillä Kompetenssipelin ytimenä on luoda pelimäinen rakenne, jonka avulla henkilöstö voi antaa toisilleen palautetta ennalta suunnitelluista aiheista.

Pelityöpajan aikana käydään tyypillisesti läpi viisi kompetenssialuetta ja työpaja päätteeksi jokainen osallistuja tunnistaa itselleen tärkeimmän kehitettävän alueen, jossa haluaa kehittyä. Tälle alueelle asetetaan tavoitetila ja polku/lupaus tavoitteeseen pääsemikseksi. Tavoitteet ja suunnitelmat ovat julkisia ja niitä seurataan prosessiin kuuluvan kyselyn avulla ja onnistumiset jaetaan jälkipelitilaisuudessa 3-6 kk Kompetenssityöpajan jälkeen.

Peli tarjoaa turvallisen rakenteen kuulla kavereilta positiivista ja rakentavaa palautetta ja tunnistaa omia vahvuuksia ja kehitettäviä asioita palautteen avulla. Lisäksi peli toimii parhaana mahdollisena keinona harjoitella palautteen antoa ja vastaanottamista intensiivisesti yhden päivän aikana.

Tässä muutamia esimerkkejä pelissä käytetyistä kompetenssialueista:
– Palveluhenkisyys
– Prosessinhallintataidot
– Asiakasymmärrys
– Ammatillisen osaamisen ylläpito
– Kaupan päättämiskyky
– Muutosketteryys
– Vaikuttamis- ja kommunikointitaidot
– Itsensä johtaminen
– Leadership kompetenssit
– Lean ajattelu
– Digitaidot
– jne..

Käsiteltävät teemat voivat nousta strategiasta, liittyä toiminnon organisaation tai toiminnon tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittisiin kompetensseihin tai ne voivat kuvata esim johtamisen, esimiestyön tai työyhteisön kannalta keskeisiä yhteisiä osaamisia.

Kompetenssit suunnitellaan ja kuvataan aina yhdessä asiakkaan kanssa pelin suunnittelun yhteydessä.

Kuten aina Muutostaidon peleissä, tämänkin pelin tavoitteena on muutos arjessa. Tämän vuoksi kompetenssipelin jatkona on seuranta ja tukiprosessi joka päättyy arviointiin ja jälkipeliin, jossa parhaiten tsempanneet kehittyjät palkitaan tsempparipalkinnoilla.

Lisätietoja:
Sami Sarén 0400 353 652
Kari Malinen 050 525 39 43