Esimiestyöpeli

Esimiestyopeliuutiskirje

Esimiespelin avulla esimiesvalmennukseen saadaan aivan uudenlainen intensiteetti ja käytännönläheisyys. Suurella pelilaudalla kilpaillaan puoliympyrän muodossa pienryhmissä ryhmissä ratkoen case kysymyksiä esimiestyön perustan, esimiehen henkilöstöjohtamisen, suorituksen johtamisen, vuorovaikutuksen ja itsensä johtamisen alueilla. Pelin avulla voidaan haluttaessa työstää yhteinen organisaatiokohtainen esimiestyön malli.

Pelikonseptia on sovellettu tehokkaasti yli 12  vuoden ajan ja siitä on erittäin hyviä kokemuksia sekä erillisen valmennuspäivän yhteydessä että osana kehittämisprosessia.

Tyypillinen esimiespelin avulla toteutettu valmennusprosessi koostuu pelaamisesta, lupasten antamisesta, sparrausparitapaamisesta ja get together tilaisuudesta tai pienryhmäcoachingprosessista. Coaching toimii tehokkaana pienryhmävalmennuksena, jonka avulla tuetaan esimiesten kehitysprosessin volitiota eli sitä, että jokainen prosessiin osallistuja sitoutuu omiin kehitystavoitteisiinsa ja jaksaa pinnistellä niiden eteen pitkäjänteisesti myös arkityössään.

Esimiespeli => esimieslupaukset => get together/ryhmäcoaching

Esimiesvalmennusprosessia voi lisäksi tukea esim. WOPI (Work Orientation Personnal Inventory), jonka avulla syvennetään itsentuntemusta ja tunnistetaan syvempiä kasvutavoitteita ja omia vahvuusalueita.

Esimiesvalmennusprosessi 18.11.2013

 

Lisätietoja:

Kari Malinen 050 525 39 43

KMalinen