e -peli

E-Peli on hyödyllinen väline yrityksen strategian, uusien toimintamallien ja muutosten toimeenpanossa sekä osaamisen kehittämisessä. E-Peli on Muutostaidon business- ja oppimispelien lisäosa, jota on mahdollista hyödyntää osana peliprojektia. E-Peli nivoo valittua teemaa käytäntöön pelaajan peilatessa ajatuksiaan ja näkemyksiään esitettyihin näkökulmiin ja linkittäessään sitä omaan työhönsä.

Pelissä käytettävä pelilauta rakennetaan asiakkaan teeman ympärille, jossa kuvataan teemaan liittyvät osa-alueet ja synnytetään siitä kokonaiskuva. Pelissä käytettyjen asiakaskohtaisten videoiden tehtävänä on kirkastaa teeman mukaista viestiä ja motivoida osallistujat käymään aihetta läpi pelaamalla sekä lunastamaan pelissä antamansa lupauksensa.

Teeman läpikäymiseksi peliin kirjoitetaan tavoitteita tukevat caset. Peli päättyy henkilökohtaiseen lupaukseen, jonka pelaaja lupaa tehdä käytännössä muuttaakseen tai kehittääkseen toimintaansa käsitellyn teeman mukaisesti.

Lisätietoja:
Tiina Savolainen
0400 535 748