PELAA – ÄLÄ PELKÄÄ!

Pelidemomme ovat tilaisuuksia, joissa saat aidon tunnekokemuksen ja pääset kokemaan pelin toimivuuden käytännössä esimerkkisisältöjen avulla. Demoon kannattaa ottaa mukaan kollega tai useampi, jos mahdollista. Demomme ovat ilmaisia ja tarkoitettu organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan palveluitamme. Emme ota demoihin mukaan mahdollisia yhteistyökumppaneita tai konsultteja.

Voit ilmoittautua demoomme tästä tai suoraan yhteyshenkilöllesi Muutostaidossa. Tervetuloa!

Demotilaisuus

Pelimenetelmä

24.05.2018 klo 9:00-11:30

Tuloksellisen tiimin 5 askelta kehitysprosessi

Spektri Business Park

Metsänneidonkuja 4, Espoo

Ilmoittaudu tästä

• Tuloksellisen tiimin 5 askelta -kehityspolun prosessin ytimenä on tiimin nykytilan mittaus 5 teeman suhteen Wileyn- kyselyllä, josta saadaan raportti sekä tiimille että jokaiselle osallistujalle. Samassa yhteydessä syntyy ryhmän jäsenten Disc- profiili, jonka avulla voidaan tarkastella sitä miten henkilökohtaiset tyylit vaikuttavat ryhmän kehittymiseen.
Yhteinen ymmärrys ryhmän nykytilasta ja tavoitetilasta suhteessa kehitysteemoihin syntyy pelaamalla dialogiin perustuvaa Tuloksellisen tiimin 5 askelta- peliä. Pelissä tunnistetaan myös henkilökohtaiset haasteet ryhmän toimintaan liittyen.
Prosessin lopussa tiimin kehittymistä arvioidaan Wiley -arviointityökalulla sekä yksinkertaisella henkilökohtaisella teemakyselyllä.
KENELLE?
Kaikille ryhmille, jotka haluavat parantaa toimintaansa.
PROSESSIN KESKEISIÄ TEEMOJA OVAT:
• Haavoittuvuus luottamuksen perustana
• Konfliktit ryhmän voimavarana
• Yhteinen sitoutuminen ja tilivelvollisuus

24.05.2018 klo 13:00-15:30

Wallbreakers peli

Spektri Business Park

Metsänneidonkuja 4, Espoo

Ilmoittaudu tästä

Wallbreakers muutosjohtamispeli on tarkoitettu johdolle, esimiehille ja kehityshankkeissa työskenteleville. Valmennuksesta on hyötyä kun esimiesten ja johdon tulisi implementoida uusia toimintamalleja arkeen tai varmistaa, että haluttu muutos tapahtuu käytännössä. Wallbreakers on saanut erittäin hyvää palautetta siitä, että se konkretisoi muutosjohtamisen käytännöt ja erilaisuuden huomioimisen esimiestyössä hyvin käytännönläheisellä tavalla. Muutostaidon Wallbreakers valmennuksen jatkoprosessi varmistaa, että pelissä tehdyt sitoumukset omien muutosjohtamisen haasteiden kehittämiseksi viedään käytäntöön.

Lue lisää