PELAA – ÄLÄ PELKÄÄ!

Pelidemomme ovat tilaisuuksia, joissa saat aidon tunnekokemuksen ja pääset kokemaan pelin toimivuuden käytännössä esimerkkisisältöjen avulla. Demoon kannattaa ottaa mukaan kollega tai useampi, jos mahdollista. Demomme ovat ilmaisia ja tarkoitettu organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan palveluitamme. Emme ota demoihin mukaan mahdollisia yhteistyökumppaneita tai konsultteja.

Voit ilmoittautua demoomme tästä tai suoraan yhteyshenkilöllesi Muutostaidossa. Tervetuloa!

Demotilaisuus

Pelimenetelmä

21.03.2017 klo 9:00-11:30

Asiakas- ja strategiapeli

Spektri Business Park

Metsänneidonkuja 11, Espoo

Ilmoittaudu tästä

Asiakas- ja strategiapeli on pelillisyyteen perustuva valmennusprosessi, jonka avulla kehitetään myyntiä, palvelua ja asiakaskohtaamista tai viedään strategia käytäntöön ja osaksi arkea. Mikä tahansa muutosta kaipaava teema, strateginen kipupiste tai tavoite voidaan tällä tavoin ottaa pelin tavoitteeksi ja osaksi pelissä käytävää keskustelua. Pelin avulla voidaan siis käydä läpi ja viedä käytäntöön …

Lue lisää


22.05.2017 klo 9:00-11:30

Wallbreakers peli

Spektri Business Park

Metsänneidonkuja 11, Espoo

Ilmoittaudu tästä

Wallbreakers muutosjohtamispeli on tarkoitettu johdolle, esimiehille ja kehityshankkeissa työskenteleville. Valmennuksesta on hyötyä kun esimiesten ja johdon tulisi implementoida uusia toimintamalleja arkeen tai varmistaa, että haluttu muutos tapahtuu käytännössä. Wallbreakers on saanut erittäin hyvää palautetta siitä, että se konkretisoi muutosjohtamisen käytännöt ja erilaisuuden huomioimisen esimiestyössä hyvin käytännönläheisellä tavalla. Muutostaidon Wallbreakers valmennuksen jatkoprosessi varmistaa, että pelissä tehdyt sitoumukset omien muutosjohtamisen haasteiden kehittämiseksi viedään käytäntöön.

Lue lisää


26.08.2017 klo 9:00-11:30

Esimiespeli

Spektri Business Park

Metsänneidonkuja 11, Espoo

Ilmoittaudu tästä

Esimiespeliprosessi konkretisoi yrityskohtaisesti valitut, ajankohtaiset esimiestyön ja johtamisen teemat ja käytännöt sekä ohjaa niiden käytäntöön viemistä. Prosessi koostuu pelityöpajasta, seurannasta sekä jälkipelistä, jossa esimiehet kehittävät omaa esimiestyötään haluttuun suuntaan. Peli innostaa ja osallista kilpaa miettimään johtamisen arkikokemuksista, haasteista ja parhaista käytännöistä ja aktivoi osallistujia arvioimaan johtamiskäytäntöjään ja toimintamallejaan sekä tarpeita muuttaa niitä.

Lue lisää

26.08.2017 klo 13:00-15:30

Wallbreakers peli

Spektri Business Park

Metsänneidonkuja 11, Espoo

Ilmoittaudu tästä

Wallbreakers muutosjohtamispeli on tarkoitettu johdolle, esimiehille ja kehityshankkeissa työskenteleville. Valmennuksesta on hyötyä kun esimiesten ja johdon tulisi implementoida uusia toimintamalleja arkeen tai varmistaa, että haluttu muutos tapahtuu käytännössä. Wallbreakers on saanut erittäin hyvää palautetta siitä, että se konkretisoi muutosjohtamisen käytännöt ja erilaisuuden huomioimisen esimiestyössä hyvin käytännönläheisellä tavalla. Muutostaidon Wallbreakers valmennuksen jatkoprosessi varmistaa, että pelissä tehdyt sitoumukset omien muutosjohtamisen haasteiden kehittämiseksi viedään käytäntöön.

Lue lisää

27.08.2016 klo 13:00-15:30

Kompetenssipeli

Spektri Business Park

Metsäneidonkuja 11, Espoo

Ilmoittaudu tästä

Kompetenssipelin ytimessä on pelimäinen rakenne, jonka avulla henkilöstö antaa toisilleen palautetta ennalta suunnitelluista aiheista. Pelin avulla organisaatio, yksikkö tai tiimi voi käydä läpi toiminnan kannalta keskeisiä onnistumisen kriteereitä henkilökohtaisella tasolla. Pelin lopussa tehdään henkilökohtainen kehityssuunnitelma, jota seurataan jälkipelissä.

Lue lisää