Asiakas ja strategiapelit

Asiakaspeli

Tule kokemaan miten pelillisellä valmennusprosessilla kehitetään palvelua, myyntiä ja asiakaskohtaamista tai viedään strategia käytäntöön ja osaksi arkea

Asiakas- ja strategiapeli on pelillisyyteen perustuva valmennusprosessi, jonka avulla kehitetään myyntiä, palvelua ja asiakaskohtaamista tai viedään strategia käytäntöön ja osaksi arkea. Peli perustuu vuorovaikutukseen ja siinä ratkotaan organisaatiokohtaisia casekysymyksiä. Mikä tahansa muutosta kaipaava teema, strateginen kipupiste tai tavoite voidaan tällä tavoin ottaa pelin tavoitteeksi ja osaksi pelissä käytävää keskustelua. Pelin avulla voidaan siis käydä läpi ja viedä käytäntöön organisaation strategia, uusi toimintamalli tai tulevan toimintakauden tavoitteet.

Peliprosessi muuttaa jokaisen osallistujan toimintaa arjessa. Tätä varten prosessiin kuuluu henkilökohtainen strategia, myynti tai asiakaspalvelulupaus, jonka toteutusta seurataan valmennusprosessin aikana. Toiminnan tehokkuutta voidaan myös parantaa lisäämällä pelillisiä elementtejä työprosesseihin.

Peliprosessin tavoitteet ja käsiteltävät teemat suunnitellaan aina organisaatiokohtaisesti. Prosessiin voi myös kuulua asiakashaastatteluja tai videointeja tai ennakkokysely, joiden avulla suunnitellaan pelissä käytäviä casekysymyksiä ja teemoja. Tässä muutamia Asiakaspelin aihealueita.

  • Mitä asiakkuus merkitsee käytännön toiminnassa?
  • Mikä vaikuttaa eniten asiakkaamme kokemukseen?
  • Miten erottaudumme kilpailujoista lisäpalveluilla?
  • Miten asiantuntijuus tarkoittaa asiakaspalvelussa?
  • Mitä oikea asenne merkitsee palvelussamme?
  • Kuinka brändi näkyy henkilökohtaisessa myyntityössä?
  • Missä asiakaspolun vaiheessa voimme saada aikaan eniten lisämyyntiä?

Pelin soveltaminen

Asiakaspelin ryhmäkoko on 8-25 henkilöä, mutta peliä voidaan käyttää soveltaen suuremmissakin ryhmissä.

Pelikonseptia on sovellettu tehokkaasti yli 12 vuoden ajan ja siitä on erittäin hyviä kokemuksia sekä erillisen toteutuksena tai osana laajempaa kehittämisprosessia.

Lisätietoja:
Kari Malinen +358 50 52 53 943
Muutostaito Oy